Poder

From Wikisign
Cat. poder
Cast. poder
Configuracions utilitzadesAltres significats Otros significados[edit | edit source]

pot ser