Lligar

From Wikisign
Cat. Lligar
Cast. Ligar
Configuracions utilitzades

Establir una relació de tipus amorós superficial i passatgera.No confondre amb… No confundir con...[edit | edit source]

Altres significats Otros significados[edit | edit source]