Vaticà

From Wikisign
(Redirected from es:Vaticano)
Cat. Ciutat del Vaticà
Cast. Vaticano
Configuracions utilitzades