Sedentari

From Wikisign
(Redirected from es:Sedentario)
Cat. Sedentari
Cast. sedentario

Sedentari. Les persones deixen de ser nòmades i viuen en un lloc fix. No canvien de lloc de residència.