Paga i senyal

From Wikisign
(Redirected from es:Paga y señal)
Cat. Paga i senyal
Cast. Paga y señal
Configuracions utilitzades

Quantitat rebuda o lliurada a compte de compres o vendes futures en concepte de formalalització de contracte i, en general, com a garantia