Greu

From Wikisign
(Redirected from es:Grave)
Cat. Greu
Cast. Grave

Molt important, perillós, difícil de superar o de resoldre, etc. Una malaltia, una ferida, greu. Perill greu. Delicte greu. Té un problema molt greu.