Fred

From Wikisign
(Redirected from es:Frío)
Cat. fred
Cast. frío


Signe Signo[edit | edit source]

El signe molt antic sobretot van usar els nens del col·legi de sords de Barcelona