Lletrejar

From Wikisign
(Redirected from es:Deletrear)
Cat. lletrejar
Cast. deletrear
Altres significats Otros significados[edit | edit source]

S'utilitza el mateix signe per dactilologia.


Vegeu també: También puedes ver: [edit | edit source]