Brasil

From Wikisign
(Redirected from es:Brasil)
Cat. Brasil
Cast. Brasil
Configuracions utilitzades


Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia[edit | edit source]

Brasil és (a data de 2008) el primer productor de café verd del món.

Brasil es (a fecha de 2008) el primer productor mundial de café verde.