A més

From Wikisign
(Redirected from es:Además)
Cat. a més
Cast. además
Configuracions utilitzadesAltres significats Otros significados[edit | edit source]

positiu