Virar

From Wikisign
Cat. Virar
Cast. ?

Virar.jpg ATENCIÓ: SIGNE INVENTAT PELS ALUMNES CEIR (Exercici de neologia)