Vila franca del Penedès

From Wikisign
Configuracions utilitzades

El signe fa referència a l'ampolla de cava, al moment d'obrirla, el gas que surt amb la seva força.