Tomàquet

From Wikisign
Cat. tomàquet
Cast. tomate
Configuracions utilitzades