Sant Feliu

From Wikisign
Configuracions utilitzades

La configuració 3, amb la qual es fa el signe SARDINA, és la configuració utilitzada en aquest signe perquè la sardinada és un acte típic de Sant Feliu.