From Wikisign
Cat.
Cast.

Sí.jpg


Signe Signo[edit | edit source]

Imatge provinent de LangueSignes i de la Wiksign LSF

La mà està en configuració configuració:O dits oberts, i es produeix un moviment de rotació vàries vegades del canell ràpidament.

Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia[edit | edit source]

Segons la versió dels signants de la LSF, originàriament aquest signe prové de les lletres O-U-I ("oui", que vol dir "sí" en francès"; el polze i l'índex formen una "O", el tercer i quart dit formarien una "U" (aquests dits estaven junts, forman la "U" de l'alfabet dactilològic francès), i el dit petit faria la "I".
Vegeu també: También puedes ver: [edit | edit source]