Prehistòria

From Wikisign
Cat. Prehistòria
Cast. prehistoria

Prehistòria.

De l'aparició dels antecessors de l'ésser humà fins a d'invenció de l'escriptura.