Ocell

From Wikisign
Cat. ocell
Cast. pájaro
Configuracions utilitzades