Nòmades

From Wikisign

Nòmades. Un nòmada és aquella persona que no té un lloc fix per viure, sinó que es desplaça amb freqüència d'un lloc a un altre.