1.000.000

From Wikisign
(Redirected from Mil·lió)
Cat. 1.000.000 (un) mil·lió
Cast. 1.000.000 (un) millón
Configuracions utilitzades

Signe Signo[edit | edit source]

Es composa de dos signes: Un + mil·lió

Els Números
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
1.000 | 2.000 | 1.000.000