Llibertat

From Wikisign
Cat. Llibertat
Cast. Libertad
Configuracions utilitzades