Jove (Nora)

From Wikisign
Cat. Jove (Nora)
Cast. Nuera
Configuracions utilitzades