Jordi Pujol i Soley

From Wikisign
Configuracions utilitzades
Cat. Pujol i Soley, Jordi
Cast. Pujol i Soley, Jordi
Jordi Pujol i Soley, 126è President de la Generalitat de Catalunya (24-04-1980 i 20-12-2003)