Gos

From Wikisign
Cat. Gos
Cast. Perro

Signe Signo [edit | edit source]

La mà dominant s'obre i es tanca 2 vegades a mitja alçada en configuració:Q amb les puntes dels dits mirant cap endavant.

Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia [edit | edit source]

La mà fa la forma del morro d'un gos, i el fet d'obrir-la i tancar-la recorda molt al comportament habitual d'un d'aquests animalets :)


No confondre amb… No confundir con... [edit | edit source]

Altres significats Otros significados [edit | edit source]

També pot significar bordar, amb una adaptació de l'expressió fàcial obrint i tancament els llavis lleugerament a la vegades que s'obre la mà.


Vegeu també: También puedes ver: [edit | edit source]