Deixar

From Wikisign
Cat. deixar
Cast. dejar
Configuracions utilitzadesAltres significats Otros significados[edit | edit source]

abandonar