Cortina d'Ampezzo

From Wikisign

Ciutat Olímpica italiana. També és el signe de la província a la qual pertany, Belluno. Calc de la LIS (llengua de signes italiana). Signe afegit per estudiant de LSC.