Confederació

From Wikisign
Cat. confederació
Cast. confederación