Com estàs?

From Wikisign
Cat. Com estàs?
Cast. ¿Cómo estás?
Configuracions utilitzades