Cap

From Wikisign
Cat. Cap
Cast. cabeza

ATENCIÓ: SIGNE INVENTAT PELS ALUMNES CEIR (Exercici de neologia)