Càmara fotogràfica

From Wikisign
Cat. càmara fotogràfica
Cast. cámara fotográfica
Configuracions utilitzades