Biberó

From Wikisign
Cat. biberó
Cast. biberón
Configuracions utilitzades