Barack Obama

From Wikisign
Cat. Barack Obama
Cast. Barack Obama
Configuracions utilitzades
Barack Obama, 44è President de EE.UU. (2009)


Signe Signo[edit | edit source]

Són les inicials B.O.

  • El signe ha estat extret del vídeo següent: [[1]]