A més

From Wikisign
Cat. a més
Cast. además
Configuracions utilitzadesAltres significats Otros significados[edit | edit source]

positiu