(ser) capaç

From Wikisign
Cat. (ser) capaç
Cast. (ser) capaz
Configuracions utilitzades