Difference between revisions of "Wikisign:Portada"

From Wikisign
m (orto)
Line 1: Line 1:
 +
<!-- -----------------CAPÇALERA -------------------- -->
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
<div style="margin-bottom:-25px"><languageselector/></div>
+
<div style="margin-top:-25px; background-color:#ffffff"><languageselector/></div><br/>
<div style="border:1px solid #BBCCF1;text-align:center;margin-bottom:1em;">
+
<div style="border:1px solid #f9f9ff;text-align:left;margin-bottom:1em;padding:1em;background-color:#fcfcff">
<h1 style="font-size:160%;border-bottom:0px;margin-top:0;line-height:1.2;"><multilang>
+
<h1 style="font-size:190%;border-bottom:0px;margin-top:0;line-height:1.2;"><multilang>
@ca|Benvingut a la '''Wikisign LSC''',<br/><span style="font-size:85%;">el diccionari lliure de Llengua de Signes Catalana ''(LSC)''<br/> que tothom pot completar i millorar.</span>
+
@ca|'''[[Wikisign]] LSC''', <span style="font-size:85%;">el [[diccionari]] [[lliure]] de [[Llengua]] de Signes Catalana que [[tothom]] pot completar i millorar.</span>
@es|Bienvenido a la '''Wikisign LSC''',<br/><span style="font-size:85%;">el diccionario libre de Lengua de Signos Catalana ''(LSC)'' <br/> que todos podemos completar y mejorar.</span>
+
@es|'''[[Wikisign]] LSC''', <span style="font-size:85%;">el [[:es:diccionario|diccionario]] [[:es:libre|libre]] de [[:es:Lengua|Lengua]] de Signos Catalana que [[:es:todo el mundo|todos]] podemos completar y mejorar.</span>
 
</multilang></h1>
 
</multilang></h1>
<span style="border-top:1px solid #bbb;padding:5px;">Avui és [[{{CURRENTDAYNAME}}]], {{CURRENTDAY}} de [[{{CURRENTMONTHNAME}}]] de {{CURRENTYEAR}} ([[w:UTC|UTC]]) i actualment ja tenim [[special:Statistics|'''{{NUMBEROFARTICLES}}''' entrades al diccionari]].</span>
+
<span style="border-top:1px solid #bbb;padding:5px;"><small><multilang>
 
+
@ca|Avui és [[{{CURRENTDAYNAME}}]], {{CURRENTDAY}} de [[{{CURRENTMONTHNAME}}]] de {{CURRENTYEAR}} ([[w:UTC|UTC]]) i actualment ja tenim [[special:Statistics|'''{{NUMBEROFARTICLES}}''' entrades al diccionari]].
''<small><multilang>
+
@es|Hoy es [[{{CURRENTDAYNAME}}]], {{CURRENTDAY}} de [[{{CURRENTMONTHNAME}}]] de {{CURRENTYEAR}} ([[w:UTC|UTC]]) y actualmente tenemos [[special:Statistics|'''{{NUMBEROFARTICLES}}''' entradas en el diccionario]].
@ca| En línia des de l'11 de setembre de 2008.
+
</multilang></small></span>
@es| En línea desde el 11 de septiembre de 2008
 
</multilang></small>''
 
 
</div>
 
</div>
<div class="fing"><strong>[[special:allpages|Índex de signes en català]]</strong></div>
 
<div class="fing"><strong>[http://lsc.wikisign.org/wiki/Special:Allpages?namespace=104 Índice de signos en castellano]''</strong> &nbsp;&nbsp;</div>
 
<div class="col1">
 
<div style="border:3px double #EBEBEB;padding:3px 6px;">
 
<span style="color:#B00;">'''INFOS'''</span>
 
<ul style="background-color:#bdbdff;">
 
<li> '''07/12/2009''' <multilang>
 
@ca|'''Willkommen!''' Al nostre Wiki i al [[:lsf:|Wiki francès]] original, s'uneix el [[:dgs:|Wiki alemany]]!
 
@es|'''Willkommen!''' A nuestro Wiki y al [[:lsf:|Wiki francés]] original, se une el [[:dgs:|Wiki alemán]]!
 
</multilang>
 
<li> '''11/04/2009''' <multilang>
 
@ca| '''Col·labora fàcilment!''' [[Ajuda:Categories|Ordenant els signes per categories]], [[Ajuda:Configuracions|afegint les configuracions de cada signe]] o [[Ajuda:Enllaços InterWiki LSC-LSF|creant enllaços LSC-LSF]].
 
@es| '''Colabora fácilmente!''' [[Ajuda:Categories|Ordenando los signos por categorías]], [[Ajuda:Configuracions|añadiendo las configuraciones de cada signo]] o [[Ajuda:Enllaços InterWiki LSC-LSF|creando enlaces LSC-LSF]].
 
</multilang>
 
</li>
 
</ul>
 
  
 +
<!-- -------------------ÍNDEX------------------------ -->
 +
<div style="border:0px none; width:100%; text-align:center; background-color:#EEEEEE">
 +
<strong>[[special:allpages|Índex de signes en català]]</strong>&nbsp;&bull;&nbsp;<strong>[http://lsc.wikisign.org/wiki/Special:Allpages?namespace=104 Índice de signos en castellano]</strong>&nbsp;&bull;&nbsp;<strong>[[Image:Index-transp.png|40px]]<multilang>
 +
@ca|[http://lsc.wikisign.org/wiki/Especial:Configs LSC (índex per configuracions)]
 +
@es|[http://lsc.wikisign.org/wiki/Especial:Configs LSC (índice por configuraciones)]</multilang></strong>
 
</div>
 
</div>
  
==<multilang>
+
<!-- columna que engloba esquerra i dreta, per a que la dreta no salti a sota de l'esquerra -->
@ca| Presentació
+
<div style="min-width:1058px">
@es| Presentación
+
<!-- ------------------COLUMNA DE L'ESQUERRA ------------ -->
</multilang>==
+
<div class="col1">
 
+
__NOEDITSECTION__
 +
<!-- ------------------CATEGORIES ------------ -->
 +
<div style="display:block;border:1px solid #88aaff;vertical-align: top;width:99%; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<div style="height:22px; border-bottom:1px solid #88aaff; padding:0px; background:#c0ccff; color:#000000; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">
 +
<div style="float:right">[[Imatge:Decoracio.png]]</div><div style="float:left; width:100px;">&nbsp;</div><multilang>
 +
@ca|Categories
 +
@es|Categorías
 +
</multilang></div>
 +
<div style="float:right"><small><multilang>
 +
@ca|[[Special:Categories|Totes les categories]]
 +
@es|[[Special:Categories|Todas las categorías]]
 +
</multilang></small></div>
 +
<div style="width:49%;display:block;float:left;text-align:left">
 +
====<font size="+1" color="green">[[Image:globe.png|30px|]]</font> <multilang>
 +
@ca|Geografia
 +
@es|Geografía
 +
</multilang>====
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|La '''Wikisign LSC''' neix amb l'esperança de fer la '''LSC''' (Llengua de Signes Catalana) accessible a través d'Internet, i de permetre a qui l'interessi, trobar els signes que estigui cercant. Forma part del projecte Wikisign nascut a França a mitjans del 2007 amb idèntics objectius vers la '''LSF''' (Llengua de signes Francesa). Per veure la Wikisign LSF, feu clic sobre [http://lsf.wikisign.org Wikisign LSF].
+
@ca|:[[:Categoria:Ciutats de Catalunya|Ciutats de Catalunya]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Comarques dels Països Catalans|Comarques dels Països Catalans]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Barris i districtes de la ciutat de Barcelona|Barris i districtes de la ciutat de Barcelona]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Estacions del Metro de Barcelona|Estacions del Metro de Barcelona]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:CCAA|Comunitats autònomes]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Ciutats|Ciutats]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Províncies|Províncies]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Països|Països]]  
@es|La '''Wikisign LSC''' nace con la esperanza de ayudar a que la '''LSC''' (Llengua de Signes Catalana) sea accesible a través de Internet, y permitir a quien  le interese, encontrar los signos que esté buscando. Forma parte del proyecto Wikisign nacido en Francia a mediados de 2007 con idénticos objetivos hacia la '''LSF''' (Lengua de Signos Francesa). Para ver la Wikisign LSF, haz clic sobre [http://lsf.wikisign.org Wikisign LSF].
+
@es|:[[:Categoria:Ciutats de Catalunya|Ciudades de Cataluña]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Comarques dels Països Catalans|Comarcas de los ''Països Catalans'']]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Barris i districtes de la ciutat de Barcelona|Barrios y distritos de la ciudad de Barcelona]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Estacions del Metro de Barcelona|Estaciones del Metro de Barcelona]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:CCAA|Comunidades autónomas]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Ciutats|Ciudades]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Províncies|Provincias]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Països|Paises]]  
 
</multilang>
 
</multilang>
  
 +
====<font size="+1" color="grey">[[Image:quot.png|30px]]</font> <multilang>
 +
@ca|Vocabulari bàsic i quotidià
 +
@es|Vocabulario básico y cotidiano
 +
</multilang>====
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|Com altres [[Ajuda:Índex|wikis]], la Wikisign LSC és amillorada, corregida i enriquida pels seus visitants: '''si coneixeu un signe o podeu aportar qualsevol millora o completar una entrada del diccionari, podeu fer-ho lliurement'''.
+
@ca|:[[:Categoria:Aliments|Aliments]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Colors|Colors]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Descriptius|Descriptius]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Domicili i llar|Domicili i llar]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Emocions i sentiments|Emocions i sentiments]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Roba|Roba]]
@es|Como otras [[Ajuda:Índex|wikis]], la Wikisign LSC se mejora, corrige y enriquece gracias a los usuarios que la consultan: '''si conoces un signo, puedes aportar cualquier mejora o completar una entrada del diccionario, puedes hacerlo con total libertad'''.
+
@es|:[[:Categoria:Aliments|Alimentos]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Colors|Colores]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Descriptius|Descriptivos]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Domicili i Llar|Domicilio y hogar]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Emocions i sentiments|Emociones y sentimientos]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Roba|Ropa]]
 
</multilang>
 
</multilang>
  
 +
====<font size="+1" color="grey">[[Image:ciencia.png|30px]]</font> <multilang>
 +
@ca|Ciències bàsiques
 +
@es|Ciencias básicas
 +
</multilang>====
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|Com més sords, oïdors i signants en general hi participin, més útil serà aquest lloc web!
+
@ca|:[[:Categoria:Numerals cardinals|Numerals cardinals]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Animals|Animals]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Química|Química]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Sexualitat|Sexualitat]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Biologia|Biologia]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Cos humà|Cos humà]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Matemàtiques|Matemàtiques]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Medicina|Medicina]] &nbsp;&bull; [[:Categoria:El Sistema Solar|El Sistema Solar]]
@es|Cuantos mas sordos, oyentes y signantes en general participemos, más útil será este sitio web!
+
@es|:[[:Categoria:Numerals cardinals|Numerales cardinales]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Animals|Animales]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Química|Química]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Sexualitat|Sexualidad]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Biologia|Biología]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Cos humà|Cuerpo humano]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Matemàtiques|Matemáticas]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Medicina|Medicina]] &nbsp;&bull; [[:Categoria:El Sistema Solar|El Sistema Solar]]
 
</multilang>
 
</multilang>
  
 
+
====<font size="+1" color="blue">[[Image:tecnologia.png|30px]]</font> <multilang>
<table><tr><th><h2> <multilang>
+
@ca|Tecnologia
@ca|Últims signes afegits
+
@es|Tecnología
@es|Últimos signos añadidos
+
</multilang>====
</multilang></h2></th><th scope="col"><h2><multilang>
 
@ca|Últimes pàgines modificades
 
@es|Últimas páginas modificadas
 
</multilang></h2></th></tr>
 
<tr><td  style="vertical-align:top;width:50%;">{{special:latestnew}}
 
 
 
[[Image:Feed.png]] [{{fullurl:Special:Newpages|feed=rss&limit=20}} Seguiment RSS dels nous signes]
 
</td><td style="vertical-align:top;">{{special:latestmodified}}
 
</td></tr></table></div>
 
<div class="col2">
 
<div class="widget">
 
==<multilang>
 
@ca|''+ LSC en línia''
 
@es|''+ LSC en linea''
 
</multilang>==
 
 
 
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|[http://www.sordpress.org/ SordPress - Agència de notícies]
+
@ca|:[[:Categoria:Tecnologia|Tecnologia]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Vehicles|Vehicles]]
@es|[http://www.sordpress.org/ SordPress - Agencia de noticias]
+
@es|:[[:Categoria:Tecnologia|Tecnología]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Vehicles|Vehículos]]
 
</multilang>
 
</multilang>
 +
</div>
 +
<div style="width:49%;display:block;float:right;text-align:left">
  
 +
====<font size="+1" color="blue">[[Image:personajes.png|30px]]</font> <multilang>
 +
@ca|Societat
 +
@es|Sociedad
 +
</multilang>====
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|[http://www.webvisual.tv/ WebVisual TV - La televisió generalista en LSC]
+
@ca|:[[:Categoria:Educació|Educació]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Política|Política]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Família|Família]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Llengües|Llengües]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Negocis|Negocis]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Professions|Professions]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Personatges de la Comunitat Sorda|Personatges de la Comunitat Sorda]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Religió|Religió]]
@es|[http://www.webvisual.tv/ WebVisual TV - La televisión generalista en LSC]
+
@es|:[[:Categoria:Educació|Educación]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Política|Política]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Família|Familia]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Llengües|Lenguas]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Negocis|Negocios]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Professions|Profesiones]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Personatges de la Comunitat Sorda|Personajes de la Comunidad Sorda]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Religió|Religión]]
 
</multilang>
 
</multilang>
  
 +
====<font size="+1" color="pink">[[Image:sport.png|30px]]</font> <multilang>
 +
@ca|Esport
 +
@es|Deporte
 +
</multilang>====
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|[http://www.difusord.org/ Difusord.org - Informatiu independent des de 1999]
+
@ca|:[[:Categoria:Esport|Esport]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Personatges del F.C. Barcelona|Personatges del F.C. Barcelona]]
@es|[http://www.difusord.org/ Difusord.org - Informativo independiente desde 1999]
+
@es|:[[:Categoria:Esport|Deporte]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Personatges del F.C. Barcelona|Personajes del F.C. Barcelona]]
 
</multilang>
 
</multilang>
  
==<multilang>
+
====<font size="+1" color="orange">[[Image:historia y eventos.png|30px]]</font> <multilang>
@ca|''vBlogs en LSC''
+
@ca|Temps
@es|''vBlogs en LSC''
+
@es|Tiempo
</multilang>==
+
</multilang>====
 
 
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|[http://www.josepsegimon.cat/ JosepSegimon.cat - El primer vblog en LSC]
+
@ca|:[[:Categoria:Dies de la Setmana|Dies de la setmana]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Mesos de l'any|Mesos de l'any]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Unitats de temps|Unitats de temps]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Temps relatiu|Temps relatiu]]
@es|[http://www.josepsegimon.cat/ JosepSegimon.cat - El primer vblog en LSC]
+
@es|:[[:Categoria:Dies de la Setmana|Días de la semana]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Mesos de l'any|Meses del año]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Unitats de temps|Unidades de tiempo]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Temps relatiu|Tiempo relativo]]
</multilang>
+
</multilang>  
  
==<multilang>
+
====<font size="+1" color="grey">[[Image:ddd.png|30px]]</font> LSC====
@ca|''Diccionaris de LSC''
 
@es|''Diccionarios de LSC''
 
</multilang>==
 
 
 
<multilang>
 
@ca|* [http://www.signbank.org/SignPuddle1.5/index.php?ui=1&sgn=56 Diccionari LSC en SignEscriptura ''(SignPuddle LSC-ES)''] ~ 2873 signes
 
@es|* [http://www.signbank.org/SignPuddle1.5/index.php?ui=1&sgn=56 Diccionario LSC en SignoEscritura ''(SignPuddle LSC-ES)''] ~ 2873 signos
 
</multilang>
 
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|* [http://es.youtube.com/results?search_query=dolsc&search=Buscar DOLSC ''(diccionari viral de LSC a Youtube.com)''] ~ 160 signes
+
@ca|:[[:Categoria:Dactilologia|Dactilologia]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Signes de puntuació|Signes de puntuació]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Elements gramaticals|Elements gramaticals]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Llenguatge col·loquial i argot|Llenguatge col·loquial i argot]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Modismes LSC|Modismes LSC]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Verbs|Verbs]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Verbs direccionals|Verbs direccionals]]
@es|* [http://es.youtube.com/results?search_query=dolsc&search=Buscar DOLSC ''(diccionario viral de LSC en Youtube.com)''] ~ 160 signos
+
@es|:[[:Categoria:Dactilologia|Dactilología]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Signes de puntuació|Signos de puntuación]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Elements gramaticals|Elementos gramaticales]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Llenguatge col·loquial i argot|Lenguaje coloquial y argot]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Modismes LSC|Modismos LSC]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Verbs|Verbos]]&nbsp;&bull; [[:Categoria:Verbs direccionals|Verbos direccionales]]
 
</multilang>
 
</multilang>
<multilang>
+
</div><br clear=all></div ></div>
@ca|* [http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller0506_14_mat.htm Terminologia Àmbit Edu. Llengua ''(Xtec.cat)''] ~ 74 signes
+
<!-- final columna 1-->
@es|* [http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller0506_14_mat.htm Terminología Ámbito Edu. Lengua ''(Xtec.cat)''] ~ 74 signos
+
<!-- ------------------COLUMNA DE LA DRETA ------------ -->
</multilang>
+
<div class="col2" style="margin-top:5px; width:400px">
<multilang>
+
<!-- ------------------AFEGEIX UN SIGNE ------------ -->
@ca|* [http://www.xtec.net/dnee/act/miraquedic/ Mira què dic ''(Edu365.com)''] ~ 44 signes
+
<div style="display:block;border:1px solid #88aaff;vertical-align: top;width:99%; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;margin-top:0px;padding-left:5px;padding-right:4px;"><div style="height:22px; border-bottom:1px solid #88aaff; padding:0px; background:#c0ccff; color:#000000; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">
@es|* [http://www.xtec.net/dnee/act/miraquedic/ Mira què dic ''(Edu365.com)''] ~ 44 signos
+
      <div style="float:right">[[Imatge:Decoracio.png]]</div><div style="float:left; width:100px;">&nbsp;</div><multilang>
</multilang>
+
@ca|Col&middot;labora!
<multilang>
+
@es|¡Colabora!
@ca|* [http://www.sematos.eu/ Sematos]: ~ 94 signes
 
@es|* [http://www.sematos.eu/ Sematos]: ~ 94 signos
 
 
</multilang>
 
</multilang>
 +
</div>
 +
<div style="font-size:85%;text-align:center">
 +
[[Imatge:PUJAUNSIGNE.png|400px]]
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|* [http://www.acm5.com/signon2/index.html SignOn]
+
@ca|Consulta la [[Wikisign:Guia_fàcil_per_pujar_signes|guia fàcil per pujar signes]] i afegeix-ne un
@es|* [http://www.acm5.com/signon2/index.html SignOn]
+
@es|Consulta la [[Wikisign:Guia_fàcil_per_pujar_signes|guía fácil para subir signos]] y añade uno
 
</multilang>
 
</multilang>
 
</div>
 
</div>
<div class="widget">
+
<h3 style="color:#bbbbdd">Altres formes de col·laborar</h3>
  
== ''<multilang>
+
* [[Wikiprojecte:GeoSignes]]!
@ca|Afegir un signe a la Wikisign  <span style="padding-left:10px;font-size:small;">(amb o sense vídeo)</span>
+
* [[Ajuda:Categories|Ordena els signes per categories]]
@es|Añadir un signo en la Wikisign <span style="padding-left:10px;font-size:small;">(con o sin video)  </span>
+
* [[Ajuda:Configuracions|Ordena per configuracions]]  
</multilang>'' ==
+
* [[Ajuda:Enllaços InterWiki LSC-LSF|Crea enllaços LSC-LSF]]
<div style="font-size:85%;">
+
* [[Ajuda:Corregir una imatge o un vídeo|Corregeix signes equivocats]]</div>
<multilang>
 
@ca|'''Coneixes signes que no estan registrats encara?''' Aneu a la [[Especial:VideoPage|pàgina abreujada d’inserció de signes]] per a participar-hi, és molt fàcil!
 
 
 
 
 
''Nota: Podeu gravar un vídeo (o prendre una foto) amb un telèfon mòbil, una càmara digital, una webcam... Però de totes maneres no és obligatori posar un vídeo o foto, també podeu crear una entrada amb la descripció del signe, per exemple,o posant-hi un dibuix aclaridore.''
 
 
 
 
 
* [[Ajuda:Modificar un signe|Modificar un signe existent a la Wikisign]]
 
* [[Ajuda:Afegir un signe|Afegir un signe]] o [[Ajuda:Corregir una imatge o un vídeo|corregir]] una imatge o un vídeo a una pàgina existent
 
* Trobareu propostes de signes a incloure a la [[Wikisign:Demanar un signe|pàgina de petició de signes]], o us podreu inspirar amb les [[special:categories|Categories]].
 
@es|'''¿Conoces signos que no están aún registrados?'''  Ves a la [[Especial:VideoPage|página abreviada de inserción de signos]] para añadirlos, ¡es muy fácil!!
 
 
 
 
 
''Nota: Puedes grabar un video (o tomar una foto) con el teléfono móvil, una webcam... Pero piensa que no es imprescindible poner un video o una foto. Para crear una entrada en el diccionario puedes hacerlo simplemente con la descripción escrita del signo, por ejemplo, o incluyendo un dibujo que lo represente.''
 
 
 
 
 
* [[Ajuda:Modificar un signe|Modificar un signo existente en la Wikisign]]
 
* [[Ajuda:Afegir un signe|Añadir un signo]] o [[Ajuda:Corregir una imatge o un vídeo|corregir]] una imagen o un video en una página existente
 
* Encontrarás propuestas de signos para incluir en la [[Wikisign:Demanar un signe|página de petición de signos]], o podrás inspirarte viendo las [[special:categories|Categorías]].
 
</multilang>
 
</div>
 
</div>
 
  
 +
<div style="display:block;border:1px solid #88aaff;vertical-align: top;width:99%; background-color:#f9f9ff;margin-bottom:10px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
 +
<div style="height:22px; border-bottom:1px solid #88aaff; padding:0px; background:#c0ccff; color:#000000; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">
 +
<div style="float:right">[[Imatge:Decoracio.png]]</div><div style="float:left; width:100px;">&nbsp;</div><multilang>
 +
@ca|Últims signes afegits
 +
@es|Últimos signos añadidos
 +
</multilang></div>
 +
<small>{{special:latestnew}}</small><br /></div>
  
 +
<!-- // <div class="widget">
 +
això és només per a enrecordar-me que class"widget" fa el quadradet blau...</div>
 +
{{presente}} //-->
  
=== ''<multilang>
+
<!--// === ''"<multilang>
 
@ca|Atenció
 
@ca|Atenció
 
@es|Aviso
 
@es|Aviso
</multilang>'' ===
+
</multilang>'"'===
 
<multilang>
 
<multilang>
@ca|''La Llengua de Signes Catalana és una llengua com qualsevol altra, amb la seva pròpia gramàtica, la seva idiosincràsia, les seves variants, dialectes, ... ''  
+
@ca|''aquí va un avís... si el volem''
 
+
@es|''Adelante, anímate y dale un vistazo al [http://www.fesoca.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53&lang=cat listado de entidades que ofrecen cursos de LSC] de la Federació de Sords de Catalunya.  
''Aprendre signes no és suficient per conèixer una Llengua de Signes. És absolutament necessari entrar en contacte amb persones sordes signants i/o prendre cursos d'aquesta llengua. De la mateixa manera que no podríem aprendre a comunicar-nos en anglès només aprenent paraules angleses...''
+
</multilang> //-->
 
 
 
 
''Apa, anima't i fes un cop d'ull al [http://www.fesoca.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53&lang=cat llistat d'entitats que ofereixen cursos de LSC] de la Federació de Sords''
 
@es|''La Lengua de Signos Catalana es una lengua como cualquier otra, con su propia gramática, su idiosincrasia, sus variantes, dialectos, ...  
 
 
 
''Aprender signos sueltos no es suficiente para conocer la lengua. Es imprescindible entrar en contacto con personas sordas signantes y/o tomar algún curso de esta lengua. De igual manera que no podríamos aprender a comunicarnos en inglés con la única ayuda de un diccionario...
 
  
 +
</div><!--final columna 2-->
 +
</div><!-- i final columna global -->
  
''Adelante, anímate y dale un vistazo al [http://www.fesoca.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53&lang=cat listado de entidades que ofrecen cursos de LSC] de la Federació de Sords de Catalunya.
 
</multilang>
 
 
{{presente}}
 
</div><!--col2-->
 
 
<div style="clear:both;"></div>
 
<div style="clear:both;"></div>
  
 
+
''<small><p style="color:#111155"><multilang>
 +
@ca| En línia des de l'11 de setembre de 2008.
 +
@es| En línea desde el 11 de septiembre de 2008
 +
</multilang></p></small>''
 
[[lsf:Wikisign:Accueil]]
 
[[lsf:Wikisign:Accueil]]
 
[[dgs:Wikisign:Hauptseite]]
 
[[dgs:Wikisign:Hauptseite]]

Revision as of 22:03, 8 March 2010


<languageselector/>


Wikisign LSC, el diccionari lliure de Llengua de Signes Catalana que tothom pot completar i millorar.

Avui és divendres, 14 de agost de 2020 (UTC) i actualment ja tenim 1.199 entrades al diccionari.

En línia des de l'11 de setembre de 2008.