Vaticà

From Wikisign
Cat. Ciutat del Vaticà
Cast. Vaticano
Configuracions utilitzades