Tortosa Orero, Emilio

De Wikisign
Cat. Tortosa Orero, Emilio
Emilio Tortosa Orero, mestre dedicat a l'ensenyament dels sords a l'Institut Català de Sord-muts de Barcelona.
Cast. Tortosa Orero, Emilio