Sedentari

From Wikisign
Cat. Sedentari
Cast. sedentario

Sedentari. Les persones deixen de ser nòmades i viuen en un lloc fix. No canvien de lloc de residència.