Sedentari

From Wikisign
Revision as of 05:58, 12 May 2020 by Piopier (talk | contribs) (Text de reemplaçament - "[[Media:" a "[[file:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Cat. Sedentari
Cast. sedentario

Sedentari. Les persones deixen de ser nòmades i viuen en un lloc fix. No canvien de lloc de residència.