Sedentari

From Wikisign
Revision as of 18:13, 16 May 2019 by Mooootto (talk | contribs) (Creation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Media:Sedentari.flv Sedentari. Les persones deixen de ser nòmades i viuen en un lloc fix. No canvien de lloc de residència.