Ségolène Royal

From Wikisign
Revision as of 23:08, 21 November 2009 by Wiklsc (talk | contribs)
Cat. Ségolène Royal
Cast. Ségolène Royal
Configuracions utilitzades

Media:Ségolène_Royal.flv

Signe Signo

És el signe que s'utilitza a França. També vol dir "rei" o "reina" en LSF.

Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia

La configuració de la mà representa la lletra "r", com Royal.