Prehistòria

From Wikisign
Revision as of 16:40, 16 May 2019 by Mooootto (talk | contribs) (Creation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Media:Prehistòria.flv Prehistòria.

De l'aparició dels antecessors de l'ésser humà fins a d'invenció de l'escriptura.