Pot ser

From Wikisign
Cat. pot ser
Cast. puede ser
Configuracions utilitzadesAltres significats Otros significados[edit | edit source]

Poder