Pedra

From Wikisign
Cat. Pedra
Cast. Piedra
Configuracions utilitzades