Monument a la Victoria

From Wikisign
Configuracions utilitzades

Llapis més forma, explicant la forma