Futbol Club Barcelona

From Wikisign
Revision as of 11:01, 14 November 2009 by ArinArin (talk | contribs) (Barça o FC Barcelona s'ha reanomenat com Futbol Club Barcelona: l'entrada ha de ser unívoca, afegirem les alternatives com a redirecció)
Cat. Barça o FC Barcelona
Cast. Barça o FC Barcelona
Configuracions utilitzades
Escut del F.C.Barcelona

Media:Barça_o_FC_Barcelona.flv

Signe Signo

A continuació l'explicacó de l'origen del signe en LSC:

El signe del F.C. Barcelona o El Barça

media:El signe del Barça.flv

Traducció al català: