Farmàcia

From Wikisign
Revision as of 17:14, 14 March 2009 by Wiklsc (talk | contribs) (Creation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Cat. farmàcia
Cast. farmacia

Signe Signo

Freguem el puny de la mà dominant sobre l'altra mà, tenint el puny amb el polze adalta i el dit petit tocant l'altra mà.

Es frega fent cercles concèntrics en el sentit contrari al de les agulles del rellotge.

Configuració de la mà dominant: 0-a.jpg

Configuració de la mà no dominant: 5-b.jpg

Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia

És un signe molt icònic. Imagineu que esteu fent servir un morter per fer un medicament.