Edat dels Metalls

From Wikisign
Revision as of 16:45, 16 May 2019 by Mooootto (talk | contribs) (Creation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Media:Edat_dels_Metalls.flv Edat dels Metalls.

Etapa de la prehistòria que segueix al Neolític. En aquesta època es va aprendre a modelar els metalls.