Dolmen

From Wikisign
Revision as of 18:08, 16 May 2019 by Mooootto (talk | contribs) (Creation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Media:Dolmen.flv Dolmen.

Construcció de pedra del Neolític. El seu nom prové del bretó i significa "taula de pedra" fent referència a la seva forma.