Cuba

From Wikisign
Revision as of 21:45, 22 June 2010 by Benetvall (talk | contribs)
Cat. Cuba
Cast. Cuba
Configuracions utilitzades

media:Cuba1.mp4


Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia

Cuba1-mnemo.jpg

Variants Variantes

Configuracions utilitzades

media:cuba2.mp4