Brasil

From Wikisign
Revision as of 21:31, 22 June 2010 by Benetvall (talk | contribs)
Cat. Brasil
Cast. Brasil
Configuracions utilitzades

media:Brasil.mp4


Truc per no oblidar-lo Mnemotecnia

Brasil és (a data de 2008) el primer productor de café verd del món.

Brasil es (a fecha de 2008) el primer productor mundial de café verde.